Friday, July 10, 2009

Penandaan kertas I spm di SMKTumpat

Penekanan kepada empat perkara;

1.Tugasan
2.Isi
3.Bahasa
4.Pengolahan